Jaarverantwoordingplicht voor BV-leden MSB’s vervalt

We zijn erg blij te kunnen melden dat medisch specialisten die via hun BV medische diensten aanbieden aan een MSB worden uitgesloten van de openbare jaarverantwoordingsplicht. Dit leidde uit het overleg van de Federatie Medisch Specialisten met VWS. Daartoe zal een aanpassing van de Wmg plaatsvinden zodra dit mogelijk is. De vrijstelling geldt overigens als zij buiten het MSB om geen andere zorgactiviteiten verrichten.
Overigens blijft de jaarverantwoordingplicht voor MSB’s zelf overeind. De Federatie Medisch Specialisten heeft daarom diverse pogingen gedaan om de uiterste datum voor het openbaar maken van de jaarverantwoording naar achteren te schuiven. Dat is echter niet gelukt. De jaarrekening van MSB’s dient uiterlijk 1 juni, dus voor het eerst over boekjaar 2022 per 1 juni 2023, openbaar gemaakt te worden. Mocht een MSB deze datum om bijzondere omstandigheden niet halen, dan kan contact opgenomen worden met de NZa (deze verwijzing gaat nog over 2021, maar dat moet te zijner tijd uiteraard 2022 zijn). Mocht het bijvoorbeeld zo zijn dat het MSB de benodigde informatie voor de jaarrekening pas laat vanuit het ziekenhuis ontvangt, dan is het advies dit gelijk te melden zodra het bekend is.
Het is in ieder geval aan te raden om met het ziekenhuis in overleg te treden zodat je tijdig de benodigde informatie ontvangt. Wanneer je namelijk onvoldoende onderneemt om tijdig over de benodigde informatie te beschikken, is er een kans dat het ingediende verzoek bij de NZa niet slaagt.
Tenslotte overlegt de Federatie nog met VWS over de meldplicht, die vanaf 1 juli aanstaande op grond van de Wtza geldt voor zowel MSB’s als voor hun BV-leden. Voor MSB’s blijft deze verplichting overeind. De Federatie verwacht nog bericht of deze plicht al dan niet voor BV-leden komt te vervallen.

Meer weten over dit onderwerp?

CONTACT

Stuur ons een bericht

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Laat dan een bericht achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.