Gebruikelijk loon

Wanneer je als zorgverlener vanuit een Besloten Vennootschap (BV) je werkzaamheden uitoefent, moet je jezelf een minimaal salaris geven. Dit staat bekend als de gebruikelijk loonregeling. Deze regeling is per 1 januari 2023 gewijzigd. Als directeur in je eigen BV (DGA) is het goed om daar kennis van te nemen.

De regeling
Voordat ik inga op de inhoud van de regeling, wil ik graag het belang van deze regeling uitleggen, zodat je helder krijgt waar voor jou het meeste fiscale voordeel te halen is.

Als DGA heb je tot op zekere hoogte keuze: krijg ik inkomen in de vorm van salaris of krijg ik inkomen in de vorm van winstuitkeringen uit mijn BV? Dit laatste wordt ook wel dividend genoemd.
Salaris
Salaris wordt belast volgens twee belastingschijven. Tot € 73.071 betaal je 36,93% belasting en het salaris boven dit bedrag wordt belast tegen 49,5%. In de praktijk zijn deze percentages lager als gevolg van heffingskortingen die van toepassing zijn. Bij een salaris van ongeveer € 115.000 is er geen sprake meer van heffingskortingen.

Dividend
Dividend is in 2023 belast tegen 26,9%. In 2024 wordt het dividend volgens de belastingplannen belast tegen 24,5% als het gaat om uitkeringen tot € 67.000 (voor fiscale partners het dubbele). Als de dividenduitkering hoger is dan € 67.000 dan wordt het dividend tegen 31,0% belast en dan alleen voor het bedrag dat boven € 67.000 uitkomt.
Dit wekt de indruk dat dividenduitkeringen veel lager belast worden dan salaris. Echter om fiscaal een goede vergelijking te maken tussen de belastingdruk op dividenduitkeringen en salaris dient de winstbelasting van de BV, dat is de vennootschapsbelasting, meegenomen te worden. Uitgaande van een winst van maximaal € 200.000 en het tarief van een dividenduitkering van 24,5% is de effectieve belastingdruk op dividenduitkeringen 39%.

Kortom, als je extra wil uitkeren naar privé dan is een dividenduitkering in veel gevallen fiscaal gunstiger dan het verhogen van je salaris. Dit overwegende: het is vanuit fiscaal oogpunt vaak het meest voordelig om jezelf een minimaal salaris toe te kennen en overige privébehoefte aan te vullen met dividenduitkeringen.
Het minimale salaris van een DGA
Echter zoals aangegeven zijn er wel regels die de onderkant van het salaris van een DGA bepalen. Het salaris van een DGA moet minimaal zo hoog zijn als de hoogste van onderstaande opties:
1. Het salaris van de meestverdienende werknemer
2. Het salaris wat je zou verdienen als je met een vergelijkbare functie elders in loondienst zou zijn
3. € 51.000

Het is dus een kwestie van bovenstaand rijtje afgaan om te kijken wat je minimaal moet krijgen aan salaris. Het 2e punt is vaak bepalend voor de minimale hoogte van het salaris van een DGA in de zorg. Tot en met 2022 mocht je van het salaris onder punt 2, 25% afhalen. Dit is met ingang van 2023 vervallen met als gevolg dat het salaris in 2023 in veel gevallen een stuk hoger uitkomt dan in 2022.

Overigens mag je de punten 1 en 2 omrekenen naar jouw parttime aanstelling indien aanwezig. Stel dat punt 1 bepalend is voor jouw situatie en jij staat voor 0,8 fte op de loonlijst van je eigen BV. De meest verdienende medewerker heeft een aanstelling van 0,7 fte en verdient € 50.000. Dan dient jouw salaris minimaal € 50.000 / 0,7 x 0,8 = € 57.143 te bedragen.
Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten
Voor medisch specialisten in een BV ligt het voor de hand om aansluiting te zoeken met de AMS schaal en die te vertalen naar jouw situatie. Startende medisch specialisten starten op een lage AMS schaal en ervaren medisch specialisten zitten in schaal 6. Binnen de AMS regeling zijn toeslagen voor diensten aanwezig. Om jouw salaris te bepalen is het van belang of je al dan niet een ervaren medisch specialist bent en hoe hoog je dienstbelasting is. Een ervaren fulltime medisch specialist met een gemiddelde dienstbelasting komt in 2023 ongeveer uit op een minimaal salaris van € 164.000. Is je dienstbelasting laag? Dan zou € 148.000 voldoende moeten zijn. Is je dienstbelasting hoog? Dan kom je uit op minimaal € 180.500. Voorstaande bedragen zijn ontleend aan een artikel van de SRA, een beroepsorganisatie voor accountants. Er zijn echter andere invalshoeken bekend die al dan niet leiden tot een lager of hoger salaris. Van Asselt zorgzeker adviseurs & accountants hanteert meestal het model van de SRA.

Salaristabellen
Voor beroepsgroepen waar vergelijkbare functies in dienstbetrekking te vinden zijn, kan meestal als benchmark de inschaling in salaristabellen gebruikt worden. Te denken valt aan huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en dergelijke. Wanneer dit niet mogelijk is, dien je met je fiscale adviseur een minimaal salaris te kiezen en te onderbouwen. Bij twijfels kun je het standpunt altijd ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst.
Specifieke situaties
Bij de bepaling van het minimale salaris volgens de meest gebruikelijke dienstbetrekking, dient altijd goed gekeken te worden naar specifieke situaties. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van al dan niet gecontracteerde zorg kan invloed hebben in de vergelijking met de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Ook het aantal uren waar het salaris van de meest vergelijkbare dienstbetrekking op is gebaseerd ten opzichte van de normale werkweek van de DGA kan invloed hebben. Maar ook als er sprake is van een auto van de zaak met een bijtelling of een onbelaste onkostenvergoeding vanuit de werkkostenregeling, zal dit invloed hebben op de bepaling van het minimale salaris. De bijtelling behoort namelijk tot het fiscale loon en als gevolg hiervan kan het brutoloon lager gesteld worden voor het bedrag van de bijtelling. Tenslotte is het uiteraard altijd mogelijk om een hoger salaris dan het absolute minimum te kiezen.

Advies
Ons advies is om het salaris dat je in 2023 moet krijgen als DGA met je adviseur te bespreken, de uitgangspunten goed vast te leggen en bij twijfel of ‘scherp aan de wind zeilen’ afstemming met de Belastingdienst te zoeken. Klanten van Van Asselt zorgzeker adviseurs & accountants worden in de loop van maart benaderd om het minimale salaris en/of het gewenste salaris af te stemmen.

Geschreven door Marthijn Verboom

Meer weten over dit onderwerp?

CONTACT

Stuur ons een bericht

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Laat dan een bericht achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.