Fiscaal ondernemerschap en wet DBA

De Wet DBA wil jou als zzp’er en jouw opdrachtgever duidelijkheid geven over de arbeidsrelatie die jullie met elkaar aangaan. Deze wet werkt alleen niet naar behoren en wordt daarom niet actief gehandhaafd. De wetgever is bezig om een opvolger van de Wet DBA te bedenken die wel werkt. Tot die tijd zit je als zzp’er in een vacuüm.

Is een klus nu wel op te vatten als winst uit onderneming of is er toch sprake van fictief dienstverband? Zeker in de zorg zijn zzp’ers vaak voor lange tijd aan één opdrachtgever verbonden. Hoe groot is dan de kans dat je risico loopt op naheffingen als je de inkomsten opgeeft als winst uit onderneming?
Reële vragen. Daarom is het goed om te kijken naar hoe de Belastingdienst daarnaar kijkt. Wat is nu fiscaal ondernemerschap? Voor de inkomstenbelasting zijn er 3 bronnen van inkomen:
– Loon uit dienstbetrekking
– Resultaat uit overige werkzaamheden
– Winst uit onderneming
De eerste categorie, loon uit dienstbetrekking, kan door de Belastingdienst gesteld worden als er sprake is van een gezagsverhouding. Als zzp’er, maar ook als opdrachtgever, wil je dat niet. Daarom is het van belang om een overeenkomst van opdracht aan te gaan op basis van een goedgekeurde modelovereenkomst en ook op die manier te werken. De modelovereenkomsten zijn te vinden op de site van de Belastingdienst en brancheorganisaties. Hoewel de modelovereenkomst vooral de opdrachtgever beschermt, is dit ook voor de zzp’er een belangrijke eerste stap.
De tweede categorie is interessant omdat je van je opbrengsten de kosten mag aftrekken. Maar de derde categorie, winst uit onderneming, is pas echt interessant. In deze categorie heb je diverse ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, de investeringsaftrek en de mkb-winstvrijstelling. De fiscale aftrekposten, dan begrijp je het voordeel wel! Om die te kunnen benutten moet je wel ondernemer zijn. Soms zijn er aanvullende eisen, voor de zelfstandigenaftrek moet je bijvoorbeeld minimaal 1.225 uur in je onderneming werken (direct en indirecte tijd).
Er zijn een aantal criteria waar de fiscus op let bij de beoordeling of je ondernemer bent:

– Winst maken. Als je winst beoogt, redelijkerwijze kunt verwachten en ook realiseert, dan is er mogelijk sprake van een onderneming.
– Zelfstandigheid. Wanneer je zelf bepaalt hoe je je onderneming inricht en hoe je je werkzaamheden uitvoert dan is er sprake van zelfstandigheid en waarschijnlijk van ondernemerschap. Belangrijk in dit kader is ook de vrijheid om jezelf door een ander te laten vervangen bij de uitvoering van je werkzaamheden.
– Kapitaal. Beschik je over kapitaal in de vorm van geld? Als ondernemer moet je investeren in apparatuur en moet je kosten maken, bijvoorbeeld voor reclame of de inhuur van mensen. Als er voldoende kapitaal is om een onderneming te starten en draaiend te houden, is dit een signaal dat er sprake is van een onderneming.
– Tijdsbesteding. De tijdsbesteding moet in relatie staan tot wat het oplevert. Als je veel tijd en energie steekt in je activiteit, zonder dat dit veel oplevert dan is er géén sprake van een onderneming.
– Opdrachtgevers. Heb of streef je naar meerdere opdrachtgevers om zo je betalings- en continuïteitsrisico’s te verlagen. Wanneer je meerdere opdrachtgevers hebt, neemt de afhankelijkheid af en de zelfstandigheid toe en komt ondernemerschap weer boven drijven.
– Naar buiten treden. Voor je bestaan ben je afhankelijk van opdrachtgevers. Je moet dus wel zichtbaar zijn als ondernemer, bijvoorbeeld in de vorm van reclame, een internetsite of LinkedIn.
– Ondernemersrisico. Bestaat er een kans dat je opdrachtgevers niet betalen? Ben je afhankelijk van vraag en aanbod? Loop je risico op geen inkomsten bij arbeidsongeschiktheid? Wanneer je ondernemingsrisico loopt, heb je waarschijnlijk een onderneming.
– Aansprakelijkheid. Wanneer je aansprakelijk bent voor de schulden van de onderneming dan ben je waarschijnlijk ondernemer.

Het is overigens geen harde eis om aan alle criteria te doen. Wanneer je aan een eis niet voldoet dan wordt meestal gekeken of er compensatie bij de andere criteria gevonden kan worden.

Een praktijkhouder voldoet al snel aan alle criteria. Voor waarnemend tandartsen/mondhygiënisten, zelfstandige verpleegkundigen en waarnemend huisartsen is het soms lastig om aan alle criteria te voldoen. Vooral als je al langere tijd voor één en dezelfde praktijk werkt, kom je in de risicosfeer. Zeker als je daar zo tevreden mee bent, dat je het nalaat om jezelf naar buiten toe te promoten…
Zorgzeker in de Praktijk
Onlangs spraken wij een waarnemend tandarts die al 5 jaar bij dezelfde tandartspraktijk als zelfstandige aan het werk was. Wanneer je net start als tandarts, dan kan het voorkomen dat je 1 jaar bij dezelfde praktijk werkt. Maar als dat jaren doorgaat, dan vraag je om moeilijkheden. In dit geval het risico van naheffing van inkomstenbelasting, omdat de fiscus kan stellen dat de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling onterecht is toegepast.

Wij hebben deze klant geadviseerd om naast zijn huidige opdrachtgever een nieuwe opdrachtgever te zoeken en om een website te laten bouwen. Daarnaast hebben wij aangegeven dat het goed zou zijn als hij kan aantonen dat hij met diverse opdrachtgevers gesprekken heeft gehad om tot een opdracht te komen.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Meer weten over dit onderwerp?

CONTACT

Stuur ons een bericht

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Laat dan een bericht achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.