Belastingtarieven 2024

In dit artikel nemen we je mee in zowel de nieuwe tarieven als vrijstellingen voor verschillende soorten belasting: vennootschapsbelasting, inkomstenbelastingen en schenk- en erfbelasting. Hier nemen we de bedragen en vrijstellingen en de belangrijkste percentages uiteraard in mee. 

Tarieven box 1

Box 1 betreft het belastbaar inkomen uit werk en woning. Voor belastingbetalende mensen die voor of na 1 januari 1946 geboren zijn zit een verschil in de overgang van de tweede schijf naar de derde schijf. Voor de mensen die voor 1946 zijn geboren geldt namelijk voor deze overgang tussen beide schijven een hoger bedrag. Dit bedrag staat tussen haakjes vermeld in onderstaande tabel. 

 Het belastbaar inkomen is meer danMaar niet meer dan…Het tarief incl.premies volksverz.
Jonger dan de AOW-leeftijd?€0
€75.518
€75.518
36,97%
49,5%
AOW-leeftijd en ouder en geboren in of na 1946 (voor 1946)0
€38.098 (€40.021)
€75.518 
€38.098(€40.021)
€75.518
19,07%
36,97%
49,5%
Veel aftrekposten zijn aftrekbaar. Dit tegen het tarief van 36,97%. Over je inkomen moet je niet alleen de inkomstenbelasting afdragen maar ook de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Vaak wordt dit geregeld door de werkgever of uitkeringsinstantie. Ondernemers ontvangen hier een aanslag voor. 

Tarieven box 2

Het tarief voor uitkeringen uit een B.V., bij bezit van meer dan 5% van de aandelen, bedraagt per jaar 24,5% voor uitkeringen tot € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000) en over het meerdere bedraagt het tarief 33%.

Tarieven box 3

Box 3 betreft het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.  

 Geen fiscaal partnerFiscaal partners
Heffingsvrij vermogen€57.000€114.000
Vrijstelling groene beleggingen€71.251€142.502
Niet aftrekbare drempel schulden (1)€3.700€7.400
Tarief36%36%
Forfaitair rendement spaargeldNa afloop van 2024 bekend (2)Na afloop van 2024 bekend (2)
Forfaitair rendement overig vermogen6,04%6,04%
Forfaitair rendement schuldenNa afloop van 2024 bekend (3)Na afloop van 2024 bekend (3)

(1) De schulden boven deze drempel kunnen worden afgetrokken van het box 3-vermogen. Belastingschulden kunnen hierbij niet in mindering worden gebracht. Er geldt een uitzondering voor erfbelastingschulden.

(2) Er wordt in de voorlopige aanslag uitgegaan van 1,03%.

(3) Er wordt in de voorlopige aanslag uitgegaan van 2,47%.

Eigen woning

In 2024 bedraagt het eigenwoningforfait voor woningen tussen de €75.000 en €1.310.000 0,35%. Wanneer de WOZ-waarde hoger is, dan wordt het eigenwoningforfait met €4.585 vermeerderd met 2,35% van de WOZ-waarde indien deze uitgaat boven €1.310.000. 

Heffingskortingen

Dit betreft kortingen op de te betalen belasting over de inkomsten in box 1, 2 en 3. Op welke eventuele korting(en) je recht hebt, is volledig afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Dit kun je bekijken op www.toeslagen.nl

Vennootschapsbelasting

Over de winst tot een bedrag van €200.000 bedraagt het vennootschapsbelastingtarief (Vpb) 19%. Over het meerdere deel moet er 25,8% Vpb worden afgedragen.

Schenk- en erfbelasting

Voor zowel de schenk als de erfbelasting gelden dezelfde tarieven. Echter zijn de vrijstellingen niet hetzelfde. Door gebruik te maken van de vrijstellingen kun je maximaal besparen op erfbelasting.

(1) Ouders van kinderen die tussen de 18 en 39 jaar oud zijn, mogen eenmalig een hoger bedrag €31.813, vrij besteedbaar, of via de notaris een bedrag van €66.268, voor het financieren van een studie, schenken.  

(2) Wanneer de nabestaande recht krijgt op een nabestaandenpensioen of nabestaandenlijfrente dan gaat de vrijstelling omlaag.

(3) Voor zieke en gehandicapte kinderen die voornamelijk worden onderhouden op kosten van de overledenen, geldt een vrijstelling van €75.546.

(4) In een geval waarin beide ouders erven, betreft de vrijstelling voor hen samen €59.643

Toeslagen

Maximaal (gezamenlijk)vermogen (peildatum 1 jan. 2024)

Er zijn toeslagen die afhankelijk zijn van het hoeveelheid vermogen dat je bezit. Hierbij gaat het om het vermogen voor aftrek van de vrijstelling in box 3. Dit is inclusief groene beleggingen en exclusief eigen woning.  

Soort toeslagZonder toeslagpartnerMet toeslagpartner
Huurtoeslag (1) €36.952€36.952 per partner/medebewoner
Zorgtoeslag (2)€140.213€177.301
KinderopvangtoeslagGeen maximumGeen maximum
Kindgebonden budget€140.213€177.301

(1) Het vermogen van (een) medebewoner(s) telt mee voor de huurtoeslag

(2) Bij de zorgtoeslag geldt een maximuminkomen. Namelijk een maximum van €37.496 (voor toeslagpartners €47.368)

Meer weten over dit onderwerp?

CONTACT

Stuur ons een bericht

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Laat dan een bericht achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.