Uitstel jaarverantwoordingsplicht Wtza

Veel zorgaanbieders in de eerste lijn moeten hun jaarverantwoording 2022 openbaar maken. Eerst moest dat uiterlijk 31 mei 2023. Later is dit uitgesteld tot 30 december 2023 en recent is bekend geworden dat deze verplichte jaarverantwoording voor eerstelijns zorgaanbieders met twee jaar wordt uitgesteld (tot 2025 dus). Minister Helder gaf dat woensdag 5 juli jl. aan tijdens het Eerstelijnszorgdebat in de Tweede Kamer. Ze gaf aan de rust in het proces te willen terugbrengen door het indrukken van een ‘pauzeknop’. Een heel aantal zorgaanbieders hoeven hun jaarverantwoording 2022 dus niet aan te leveren bij www.jaarverantwoordingzorg.nl. Dat is goed nieuws dus! Hieronder kun je lezen voor wie deze pauze geldt.
Uitstel
De toezegging van de minister is een gevolg van een intensieve lobby van de Eerstelijnscoalitie (ELC). Daarnaast kwam 2 weken geleden de Tweede Kamer zelf met het voorstel om de jaarverantwoordingsplicht anders in te richten voor eerstelijnszorgaanbieders. Het indrukken van de pauzeknop is een eerste stap in de goede richting. We hopen dat voor kleine zorgaanbieders in de eerste lijn dat dit uitstel ook uiteindelijk definitief afstel wordt.
Verhogen grens intern toezicht
Tijdens het debat werd ook gesproken over de verplichting in de Wtza tot het instellen van intern toezicht bij meer dan 25 zorgmedewerkers. CDA, GroenLinks, met steun van Fractie den Haan en de SGP stelden voor deze grens te verhogen naar 50 of zelfs 75 zorgmedewerkers. Minister Helder wilde echter geen ‘overhaast’ besluit nemen en gaf aan op deze zaak terug te komen in de brief over de Invoeringstoets, die ze dit najaar ruim voor de begrotingsbehandeling VWS (oktober) zal sturen.
Voor wie geldt de pauzeknop wel, en voor wie niet?
De pauzeknop geldt voor zorgaanbieders die al zorg leverden vóór 1 januari 2022, maar toen nog geen financiële verantwoording over boekjaar 2021 openbaar dienden te maken (op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) of andere wet- en regelgeving). Denk hierbij aan bestaande huisartsenpraktijken, fysiotherapiepraktijken, tandartspraktijken e.d. ZZP-ers in de zorg die via een eenmanszaak zorg aanbieden en geen gebruik maken van waarnemers en maten in een maatschap waren sowieso al uitgezonderd. Voor aanbieders onder de Jeugdwet (met uitzondering van solistisch werkende beroepsbeoefenaren) gold al een jaarverantwoordingsplicht. Hierbij maakt het niet uit of je een bestaande of een nieuwe zorgaanbieder bent. In dat geval diende deze groep de jaarverantwoording over 2022 vóór 1 juni 2023 te hebben ingediend. Dit geldt ook voor zorgaanbieders die voorheen een Wtzi-vergunning hadden en voor nieuw opgerichte zorgaanbieders (oprichtingsdatum vanaf 1 januari 2022) die voor 1 juni jl. al hun jaarverantwoording hadden moeten aanleveren. Ook voor deze groep geldt de pauzeknop dus niet; deze moeten de jaarverantwoording wel indienen. Op dit moment is nog niet duidelijk of de pauze ook geldt voor (bestaande en nieuwe) ggz-praktijken die zowel zorg onder de Zorgverzekeringswet als jeugdhulp onder de Jeugdwet verlenen.

Meer weten over dit onderwerp?

CONTACT

Stuur ons een bericht

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Laat dan een bericht achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.