Meten is weten

Als we beweren dat tussentijdse cijfers helpen om een organisatie beter beheersbaar te maken, dan zal niemand dat snel in twijfel trekken. Toch zijn er met name in de zorgsector veel ondernemingen die niet of nauwelijks sturen op tussentijdse cijfers. In veel gevallen kan dat ook, aangezien de kosten veelal vrij stabiel zijn en men dus kan sturen op de productie. Toch kan het gebeuren dat zorgaanbieders tegen verrassingen aanlopen. Zijn mijn loonkosten zoveel gestegen?
Een periodiek bijgewerkte administratie en managementrapportage wordt steeds belangrijker. Ook in de zorgsector. Voor veel zorgondernemers werken wij op kwartaalbasis de administratie bij en verstrekken wij hen toegankelijke rapportages. Dat is voldoende, maar in sommige gevallen volstaat dit niet.
Een mooi voorbeeld is hoe wij dat bij een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) hebben ingestoken. Het MSB bestaat uit 12 vakgroepen met een redelijke autonomie voor het maken van kosten en het uitbetalen van de medisch specialisten in de eigen vakgroep. Er is sprake van inkomsten die specifiek zijn voor een vakgroep en er zijn inkomsten die verdeeld moeten worden over de verschillende vakgroepen. Het bestuur van de vakgroep wil graag op totaal niveau zien waar het MSB staat, maar ook op vakgroepniveau. Daarbij wil het bestuur ook op vakgroepniveau kunnen zien of de vakgroep aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
Wij hebben de administratie zo ingericht dat via de managementrapportage op vakgroep- en totaalniveau periodiek gerapporteerd kan worden over resultaten en liquiditeit. Daarbij werken wij nauw samen met de financieel directeur. Hij neemt de berekening van het honorarium vanuit het ziekenhuis en de verdeling over de vakgroepen in zijn deel van de rapportage voor zijn rekening.
Op deze wijze kan het MSB tijdig bijsturen en komt zij niet voor verrassingen te staan.
Ook benieuwd naar wat voor jou mogelijk is? Wij informeren je graag hierover.

Meer weten over dit onderwerp?

CONTACT

Stuur ons een bericht

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Laat dan een bericht achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.