Financiële planning

Een financiële verrekijker

In de financiële administratie wordt het verleden van de onderneming cijfermatig bijgehouden. Schriftelijke overeenkomsten vervullen eenzelfde functie voor het vastleggen van juridische en fiscale gebeurtenissen en rechtsverhoudingen. Al deze vastleggingen kijken naar het verleden. Misschien nog wel veel belangrijker is om vooruit te kijken. Maar, vooruitkijken kan best eng zijn. De toekomst is iets onzekers. Vragen zoals “kunnen wij ons huidige uitgavenpatroon voortzetten?” en “wanneer kunnen wij stoppen met werken?” Een financiële planning kan antwoorden en inzicht geven. Inzicht om enerzijds onrust weg te nemen en anderzijds om meer te kunnen sturen naar het ideale plaatje. Zonder concrete stappen en doelstellingen is het veel moeilijker om jullie ideale plaatje te bereiken. Immers, dromen zonder plan, blijven dromen.

Hoe scherper de input…

Een financiële planning begint met het in kaart brengen van de huidige situatie. Tot op detailniveau kijken we samen naar de inkomsten en uitgaven. Ook hieruit volgt vaak een realisatiemomentje. Waar geven jullie maandelijks geld aan uit? Daarnaast, zijn alle kosten wel nodig en reëel? Zijn jullie bijvoorbeeld niet oververzekerd?

Wij vragen naar jullie inkomsten en uitgaven, maar vooral: hebben jullie nog plannen en wensen? Bijvoorbeeld het maken van een mooie reis of het verkopen van de onderneming. Wij kunnen bijvoorbeeld ook rekening houden met de aan- en verkoop van de (eigen) woning, met het stoppen met werken en met andere plannen.

 … hoe realistischer de output.

Aan de hand van al deze input stellen wij een vermogensprognose op en rekenen we op basis van jullie inkomen, uitgaven en huidig vermogen door hoe bepaalde keuzes effect kunnen hebben. Natuurlijk houden wij daarbij rekening met belastingen en andere factoren. Afhankelijk van de vraag, kunnen we een aantal scenario’s voorbereiden. De scenario’s laten verschillende routes zien die jullie kunnen nemen. Deze scenario’s bespreken we graag met jullie tijdens een persoonlijk gesprek op kantoor.

In het gesprek komen we ook te spreken over vragen die logischerwijs opkomen, zoals:

  • Kunnen we onze kinderen helpen met hun huis, en zo ja, op welke manier?
  • Kunnen we kosten en belasting besparen?
  • Kunnen we eerder stoppen met werken, en zo ja, hoe zou dat er uit komen te zien?

 

Toekomst

Een financiële planning kan goed helpen bij het creëren van inzicht en vervolgens bij het maken van keuzes. Door het in kaart brengen van jullie huidige inkomsten en uitgaven, kunnen jullie meer vat krijgen op jullie financiële toekomstplaatje en de (on)mogelijkheden van de toekomst. Vanwege de constant veranderende situatie, bijvoorbeeld op het gebied van belastingwetgeving, is het van belang om de planning bijtijds af te stoffen en te updaten. Zo blijven jullie in control en kunnen jullie blijven sturen om dromen in werkelijkheid om te zetten.

Geschreven door Roel Emmen

Meer weten over dit onderwerp?

CONTACT

Stuur ons een bericht

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Laat dan een bericht achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.