Uitstel aanvragen voor het verplicht opgeven van betalingen aan derden

Ben je ondernemer met een loonheffingsnummer (je keert dus loon uit) en heb je in 2022 bedragen uitbetaald aan iemand die niet bij je in dienstbetrekking was of die als ondernemer voor je werkte? Dan moest je in bepaalde gevallen de in 2022 betaalde bedragen voor 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven.
Om gelijk maar met de deur in huis te vallen: dit geldt niet voor ondernemers die voor je gewerkt hebben en een btw-factuur hebben uitgereikt, maar wel voor ondernemers die een factuur hebben uitgereikt voor btw vrijgestelde omzet (medische vrijstelling, vrijstelling Kleine Ondernemersregeling of andere vrijstelling)!

Dus heeft in 2022 een waarnemend huisarts/tandarts e.d. voor jou gewerkt en heb je zelf personeel in loondienst dan moet je de in 2022 betaalde bedragen aan deze waarnemer voor 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven.

De kans is dus groot dat je deze maand nog het één en ander moet registreren. Hierover willen we je graag meer vertellen.
Renseigneringsverplichting
Het verplicht doorgeven van de betaalde bedragen aan de Belastingdienst wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Voor de jaren tot en met 2021 hoefde je alleen bedragen door te geven als de Belastingdienst daarom vroeg. Voor de jaren vanaf 2022 ben je verplicht dit uit eigen beweging te doen.
Uitgesloten betalingen
Bepaalde betalingen hoeft je niet door te geven. Het gaat hier onder meer om betalingen voor werkzaamheden die zijn verricht als vrijwilliger, werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt met omzetbelasting, de werkzaamheden en diensten die zijn verricht als werknemer en de vergoedingen voor een auteursrecht.

Dus nogmaals: als voor diensten een factuur is uitgereikt zonder btw, bijvoorbeeld vanwege een btw-vrijstelling, dan valt deze betaling onder de renseigneringsverplichting.
Aan te leveren gegevens
Het aanleveren van de gegevens moet digitaal. Dit kan via het gegevensportaal van de Belastingdienst of via Digipoort. Zie de knop onderin het artikel. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
• Naam, adres, bsn en geboortedatum van de ontvanger van de betaling
• De in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief eventuele kostenvergoedingen
• Datum waarop u de uitbetaling hebt gedaan

Let op! Naast betalingen in geld moet u ook betalingen in natura doorgeven.
Wachttijd bij Belastingdienst loopt op
Het algemene advies is om betalingen aan derden die daarover geen btw in rekening hebben gebracht, te melden aan de Belastingdienst wanneer dat mogelijk is. Echter, de vele duizenden zorgaanbieders die met deze verplichting worden geconfronteerd zorgen voor uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst. Hierdoor is de wachttijd om toegang te krijgen tot het gegevensportaal of Digipoort opgelopen tot ver na de deadline van 31 januari 2023.

Het aanvragen van uitstel voor renseigneringsverplichting
Vanwege uitvoeringsproblemen is het zaak om als zorgaanbieder uitstel aan te vragen voor de renseigneringsverplichting. De Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten (SRA) meldt dat de Belastingdienst in het overleg van 20 januari jongstleden heeft toegezegd soepel om te gaan met verzoeken tot uitstel. Uitstel kan worden gevraagd bij de inspecteur van het belastingkantoor waar jij onder valt. Welk belastingkantoor dat is, staat op jouw aangiftebrief Loonheffingen.

Meer weten over dit onderwerp?

CONTACT

Stuur ons een bericht

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Laat dan een bericht achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.